Breaking

Tuesday, 14 January 2020

Bikhar jata hai paspa hokar jab lashkar iradon ka

Bikhar jata hai paspa hokar jab lashkar iradon ka
Nayi qowat se phir apni safay tarteeb deta hon

No comments:

Post a comment